Month: May 2016

  • БЪЛГАРИЯ Е СУПЕР ЯКА

    Ако не смятате така, направете нещо по въпроса да (о)стане такава. Не разчитайте друг да свърши Вашата работа. Свършете нещо, дяволите да Ви вземат!