Month: August 2017

  • Дяволът е…

    Hårgalåten (среща се още и като The Hårga Song) е шведска песен, в която се разказва легендата за изкусен цигулар. Когато той засвирил, всички от селцето Харга излезли и започнали да танцуват. До смърт. Песента е развита върху традиционна фолклорна мелодия, на която можете да се насладите.