Month: February 2018

  • Доказателства

    Едно доказателство, че има двама души, които са почти завършени идиоти. Вероятно същите двама си хвърлят боклуците през прозореца, угарките – на улицата.

  • не знам какво бихте казали, ако можехте да надникнете тук вътре

    В рамките на няколко дни се установи следното: * Арлина е аутист. Профилът  много добър и обещаващ.* Арлина ще си има брат или се сестра. След обследването – дете с такъв огромен потенциал са виждали само по телевизията и в книгите. Това прави отговорностите ни  много по-големи. Средата, която ѝ предоставяме е невероятна и трябва…