Month: March 2019

  • Живеем ли по-добре? (първа част)

    РЕДАКЦИЯ: картинките на графиките по-долу съдържат дублирана година – 2016. Под всяка картинка има връзка към актуалната графика, в която грешката е отстранена. От няколко дни се опитвам да си направя някакъв извод по отношение на това дали вече живеем по-добре. Имам отговор, който е валиден за моя си балон, но ми беше интересно какво…