Month: July 2019

  • fishes can’t fly

    Van der Graaf Generator “Killer”

  • За новото поколение

    Израсна поколение, което никога не е живяло лошо. Което не може да си представи какво е дефицит, неизплащане на заплати, мрачна безнадеждност. И на тях, благодарение на малкият жизнен опит или просто поради глупостта им, е много лесно да се внуши, че живеят ужасно. А не по-добре от по-голямата част от човечеството. Най-забавното, постовете и…