Month: September 2021

  • Воцек и Чугра – Соня и сала

    29 години без Димитър Воев. В началото на годината поработих върху „Соня и сала“ и адаптирането ѝ за китара. Най-добре звучи на чисто, а ако се използва кубе, което има phaser симулация или поне някакво странно ехо, следва да се доближи до записа, който всички познаваме. Акордите звучат така: Dm Между краката ти G C…