Month: July 2022

  • политическо и кратичко.

    говорихме си с една приятелка за политика, като споделих следното нещо, което ми хрумна: най-добре се спив сараяна биг дади Ди