Month: November 2022

  • chitanka.info – автоматичен инсталатор

    Едно от нещата, които от известно количество години поддържам е автоматичен инсталатор за „Моята библиотека“. Линкът води към публично git хранилище. В него се намира скрипт за автоматична инсталация уеб сървър, сървър за бази от данни, PHP интерпретатор и автоматизирано инсталиране на софтуера, който задвижва „Моята библиотека“, по-позната като chitanka.info. Идеята е относително проста и…

  • 2022: пулс

    Е, дойде време и тази година да започне да се насочва към коридора, да сложи скъсаните си обувки и да я изпратим. Почти като за изпроводяк, реших да въведа някои промени в сайта. Извън работа не съм технически човек, но понякога обичам да внасям малко ред в местенцето, което съхранява малкото ми останали текстове. Всъщност…