Month: September 2023

  • The weeping song

    Съвсем малко са музикантите, които помнят всичките си песни. Дори Боб Дилън често не знае текстовете на своите, а Леми често бъркаше overkill с ace of spades. Още по-редки са хората като Ник Кейв, които не се притесняват от това, че не си помнят текст на песен. Такъв е случаят с the weeping song от…

  • Лесното е трудно

    Имам едно крайно количество LXC контейнери, нека кажем 100, за да е по-лесно. Не знам как така стигнах до това число, не съм и сигурен дали всеки не е отделен за самостоятелен microservice. По-нататък ще гледам как стоят нещата в тая посока. Всички контейнери са с debian 11, не знам защо така сме го решили,…