Tag: Керуак

  • “Червената шапчица” по Керуак

    Ето как Керуак би написал “Червената шапчица”. Това е мой вариант, написан за разтоварване. С Червената шапчица поехме по пътя към Денвър. Тя – за да види баба си, аз – да видя старата тайфа и да си прекараме незабравимо. Качихме се на главното шосе. Слънцето печеше здраво, а аз и Червената шапчица имахме общо…