Tag Archives: статистика

Живеем ли по-добре? (първа част)

РЕДАКЦИЯ: картинките на графиките по-долу съдържат дублирана година – 2016. Под всяка картинка има връзка към актуалната графика, в която грешката е отстранена.

От няколко дни се опитвам да си направя някакъв извод по отношение на това дали вече живеем по-добре. Имам отговор, който е валиден за моя си балон, но ми беше интересно какво е обобщеното състояние.

Макар и да не е най-надеждния източник, разгледах каква е наличната информация в НСИ » Потребление на домакинствата. Тук ще споделя това, което прави впечатление на мен, като ще опитам да графирам само нещата, които могат да се приемат като показател за начина на живот. Напълно възможно е това да изводите, до които ще стигна, ще са валидни единствено за моя балон. Нямам намерение да бъда прав или нещо такова. Нека започнем.

https://static.stenata.org/statistics/consumption/drinks_and_smoke.html
Continue reading