Tag: enigma

  • Енигма: социалната чалга

    Днес разбрах, че има социална чалга. Намерих този коментар във връзка с това, че един певец опитва да смени козината си, за да спечели по-голям кръг от овце. Истината е, че целият шум около този певец и участието на Цветана Манева в песен няма да донесе нищо положително, нито нищо отрицателно. Това кара тази песен,…