Tag: LXC

  • Лесното е трудно

    Имам едно крайно количество LXC контейнери, нека кажем 100, за да е по-лесно. Не знам как така стигнах до това число, не съм и сигурен дали всеки не е отделен за самостоятелен microservice. По-нататък ще гледам как стоят нещата в тая посока. Всички контейнери са с debian 11, не знам защо така сме го решили,…